Funktionell handledning sedan 2004

Mottagning för:

• Personlig utveckling.
• Livs- och relationsfrågor.
• Utmattningsproblematik.
• Kris- och konflikthantering.

• Psykoterapi.
• Handledning/coaching för chefer
   och medarbetare.

Av Socialstyrelsen leg psykoterapeut. Socionom och handledare.